درباره ما

در اینجا تمامی اخبار و اتفاق‌های بندرریگ، مطالبه‌های اجتماعی و حق و حقوق شهروندی را نشر می‌دهیم در واقع صدای مخاطب خواهیم بود. در کنار همهٔ این‌ها به‌صورت جامع به تاریخ و فرهنگ بندرریگ در دورست‌های تاریخ می‌پردازیم و تلاش داریم چهره‌ها و نخبگان ملی، که از این بندرکهن برخاسته شده‌اند را معرفی کنیم.

بنیان‌گذار این صفحه محمد مذکوری، پژوهش‌گر بندرریگی است که در سال ۱۳۹۹ کتاب «همسایهٔ دریا» که شناخت‌نامه نام‌آوران عرصه و فرهنگ و هنر بندرریگ بود را به چاپ رساند. به عقیده بنیان‌گذار این صفحه بندرریگ با آن همه تاریخ و نقش‌آفرینی‌ها از دوران پر رونق خود عقب‌ماند‌ه و می‌بایستی چه به صورت قدمی و چه به صورت قلمی به دنبال راه برون رفت بود تا غبار فراموشی از چهره این شهر زداییده شود.